index


Stokstaartjes hebben elk afzonderlijke taken.
Een wachter staat op de achterpoten en steunt op zijn staart.